Nabór wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych na rok 2019

Zgodnie z uchwałą Nr LVII/1726/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów/programów profilaktycznych publiczne placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze, których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk.

Łączna przewidywana kwota na zadania: 1 580 000zł.

Odbiorcami działań profilaktycznych muszą być Mieszkańcy Miasta Gdańska, w tym dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Miasta Gdańska lub ucząca się w gdańskich placówkach oświatowych.

 

Wnioski można składać w ramach Celów Szczegółowych:

  • Cel Szczegółowy 1: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom
  • Zadanie 1.14. Upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, mające na celu kształtowanie świadomości zdrowotnej.

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 90 000 zł – środki SPPiRPAoPN przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od alkoholu.

  • Cel Szczegółowy 2: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
  • Zadanie 2.2. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów rekomendowanych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 990 000 zł , w tym

- 960 000 środki SPPiRPAoPN przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od alkoholu,

-30 000 środki SPPiRPAoPN przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od narkotyków.

  • Zadanie 2.3. Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, w szczególności programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 55 000 zł – środki SPPiRPAoPN przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od alkoholu.

  • Zadanie 2.15. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 445 000 zł – środki SPPiRPAoPN przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od alkoholu.

Warunkiem rozpatrywania wniosku jest:

- przesłanie poprzez generator wniosków „Witkac” do dnia 12.12.2018 r. do godz. 12.00 elektronicznej wersji wniosku,

Nie ma potrzeby drukowania wniosków w wersji papierowej.

- dostarczenie  potwierdzenia złożenia oferty (po wydrukowaniu go z generatora wniosków „Witkac” korzystając z funkcji „Potwierdzenie w PDF”) wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami w siedzibie GCPU (Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5) do dnia 12.12.2018 r. do godz. 14.00.

Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez Dyrekcję Placówki oraz Księgowość.

 

Informujemy, że przed złożeniem wniosku istnieje możliwość konsultacji merytorycznych                  z pp. Moniką Piotrzkowską-Dziamską (tel. 58 320 02 56 w. 42, 58 320 70 68 lub 502 430 652, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), Anną Baranowską (Tel. 669 979 206, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), Anną Rejkowską (tel. 58 320 02 56 w. 43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) i Andrzejem Skorupskim (tel. 58 320 02 56 w. 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Dnia 03.12.2018 r. o godz. 9.00 oraz o godz. 11.00 odbędą się spotkania dotyczące aktualnego naboru wniosków. Prosimy o zgłaszanie swojej obecności telefonicznie lub mailowo do p. Moniki Piotrzkowskiej-Dziamskiej (tel. 58 320 02 56 w. 42, 58 320 70 68 lub 502 430 652, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo po zalogowaniu się na konto Waszej Placówki na stronie www.witkac.pl

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami załączonymi do ogłoszonych naborów.

UWAGA!!!

W związku ze zmianami w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych na rok 2019 i faktem, że w bieżącym naborze
należy składać w wersji papierowej nie wniosek, a jedynie Potwierdzenie złożenia oferty informujemy, że Potwierdzenie powinien podpisać jedynie Dyrektor Placówki. Nie podpisuje go Księgowość GCUW.
 
Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.
 
W razie pytań prosimy o kontakt:
 
Monika Piotrzkowska-Dziamska
 
58 320 70 68, 502 430 652, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31