Harmonogram działań w projekcie „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęliśmy od wsparcia kierowanego do kadry pedagogicznej gdańskich szkół. Już 314 nauczycielek i nauczycieli korzysta z ciekawej oferty szkoleń i warsztatów, przewidzianych w projekcie. Część pedagogów rozpoczęła studia podyplomowe, dokształcając się w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych

 

Budujemy nowoczesne edukacyjne środowisko informacyjno-komunikacyjne. Rozpoczynamy od wyposażenia szkół w czerwcu br w najnowszej generacji tablety Apple (398 szt.) dla uczniów, z bogatym pakietem oprogramowania edukacyjnego i dostępem do platformy edukacyjnej, zapewniającej możliwość skorzystania ze szkoleń oferowanych przez szkoły i uczelnie wyższe z całego świata. Dodatkowo nauczyciele, biorący udział w wybranych modułach, zostaną objęci cyklem szkoleń z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji i wyposażeni w nowoczesne notebooki (80 sztuk), co umożliwi im szersze włączenie nowoczesnych technologii do codziennej pracy z uczniami. Jeszcze w czerwcu br. w projekcie zakupione zostaną roboty edukacyjne, wspierające naukę programowania oraz zestawy wspierające nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Kolejne dostawy sprzętu komputerowego dla szkół planowane są w nowym roku szkolnym.

Rozpoczynają się zajęcia dla uczennic i uczniów. Do końca czerwca 2017 r. zaplanowano dla nich następujące zajęcia:

 • 1) terapia pedagogiczna,
 • 2) terapia psychologiczna,
 • 3) warsztaty edukacji morskiej, w tym warsztaty żeglarskie i specjalistyczne,
 • 4) warsztaty pierwszej pomocy,
 • 5) zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem TIK (zajęcia wyrównawcze, kółko matematyczne),
 • 6) zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (zajęcia dodatkowe z programowania),
 • 7) zajęcia pozalekcyjne – projekty edukacyjne; w ramach rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów.

Natomiast od września 2017 do czerwca 2018 r. odbędą się:

 • 1) zajęcia pozalekcyjne wspomagające uczenie się języków obcych z wykorzystaniem TIK,
 • 2) terapia pedagogiczna,
 • 3) terapia psychologiczna,
 • 4) terapia integracji sensorycznej
 • 5) zajęcia pozalekcyjne w ramach programu „Mindfulness i komunikacja empatyczna”, rozwijające kompetencje społeczne uczniów,
 • 6) zajęcia pozalekcyjne w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji i kształtowania umiejętności społecznych StART”
 • 7) warsztaty rozwijające kompetencje społeczne w ramach programu „A ja chce być…”
 • 8) zajęcia pozalekcyjne w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji  ART”,
 • 9) zajęcia pozalekcyjne w ramach programu Szkoła dla wszystkich,
 • 10) warsztaty dla uczniów – mediatorów rówieśniczych
 • 11) zajęcia pozalekcyjne kształtujące umiejętności efektywnego uczenia się,
 • 12) zajęcia indywidualne kształtujące umiejętność uczenia się w ramach programu „Tutoring szkolny”
 • 13) warsztaty edukacji morskiej, w tym warsztaty żeglarskie i specjalistyczne,
 • 14) warsztaty pierwszej pomocy,
 • 15) realizacja 36 kół zainteresowań,
 • 16) zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem TIK (zajęcia wyrównawcze, kółko matematyczne),
 • 17) zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (zajęcia dodatkowe z programowania),
 • 18) zajęcia pozalekcyjne – projekty edukacyjne; w ramach rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów,
 • 19) edukacyjne wycieczki uczniowskie w ramach rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów,
 • 20) zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (informatyczne kółka zainteresowań, zajęcia dodatkowe dla uczniów).

 

Sporządziły:

Paulina Pawelska

Aleksandra Kulik


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31